Varför behöver vi ett fiberprojekt?

I dagens samhälle är möjligheten till snabb digital kommunikation lika viktigt som övrig infrastruktur, såsom vägar och elnät. Utan tillförlitlig tillgång till digitala kommunikationssystem blir små orter mindre attraktiva för dem som söker ny bostad eller ska etablera företag. En fiberanslutning ger en framtids- och driftsäker lösning med ”obegränsad” kapacitet. För att säkra Sätilas och omnejdens möjlighet till utveckling och tillväxt vill vi i Sätila Fiber Ekonomisk Förening ta klivet in i framtiden och ge alla oss landsbygdsbor samma möjligheter som de som bor i städerna.

Nya tjänster

Vi vet inte vad morgondagen kommer föra med sig. Det enda vi kan vara säkra på är att nya tjänster, som kräver snabb och tillförlitlig kommunikation, utvecklas hela tiden. Arbete hemifrån, utbildning på distans, film-, musik- och TV-tjänster, videokonferenser, larm- och säkerhetslösningar i bostaden samt medicinska kontroller vid hemsjukvård är bara några exempel på vad som redan använder digitala kommunikationsvägar. Med ett eget fibernät, som kan nå alla fastigheter både i och utanför tätorten, skapar vi förutsättningar för en levande landsbygd som kan hävda sig mot de större tätorterna – även i framtiden.

Fler anledningar till att välja fiber

Lång livslängd

 • Högsta driftssäkerhet och livslängd - mer än 50 år för tekniken
 • Fiber är okänsligt för störningar. Det enda som kan påverka är fysiskt kabelbrott och just därför grävs kabeln ned. Fiber har därför hög driftssäkerhet.

Fastighetens värde

 • Fastigheternas säljbarhet ökar - morgondagens fastighetsköpare förväntar sig modern informationsteknik
 • Köpare prioriterar fastigheter med fiber

Valfrihet

 • Stor valfrihet av leverantörer och framtida tjänster

Alternativen

Kopparledning/Mobilt: TV, Internet och Telefon

 • De flesta hushåll ligger långt från basstationerna - föråldrad teknik med låg kapacitet max 8Mbit/s och dyra tjänster (se sista sidan)
 • Telias kopparnät kommer sannolikt inte uppgraderas / underhållas i framtiden
 • Mobilt bredband kräver närhet till basstation och kostnaden är ofta kopplad till
  överförd datamängd, Kräver ofta ' era abonnemang per hushåll

Parabol – TV, Internet

 • Relativt dyrt med mottagningshastigheter på 2-4 Mbit/s

 

Kommentera