Sätila Fibers årsmöte

På grund av rådande omständigheter med COVID -19, kommer vi inte att hålla ordinarie föreningsstämma före april månads utgång, som det står i våra stadgar. Vi utreder just nu olika alternativ och återkommer längre fram hur vi kommer att hantera det.

Aktuell info Sätila Fiber samt prisuppgifter för de som vill efteransluta sig.

Kapitalinsats.  Vid det senaste årsmötet togs ett beslut av närvarande andelsägarna att höja kapitalinsatsen till maximalt 27 000 kronor genom att alla skulle betala in 500 kronor i månaden i extra insats under en period. Vi kommer dock att bara behöva ta in 24 000 kr och gör den sista faktureringen av extra kapitalinsats i […]

Påminnelseavgift!

Föreningen har idag 225 000 kr i obetalda fakturor från medlemmar! Vi är därför nödgade att skicka ut påminnelse till alla som har obetalda fakturor. Med påminnelsen kommer det en extra avgift på 60 kr! Vi är medvetna om att en del medlemmar blivit överraskade att vi även fakturerat 1500 kr för extra kapitalinsats. Det […]

Driftavbrott i hela Sätila 28 augusti!

Onsdagen 28 augusti kommer Hyssna Fiber att byta den stamkabel som ger signal till Sätila Fiber. Detta på grund av att kabeln skadades av en grävmaskin vid schaktning den 20 augusti. Arbetet påbörjas kl. 07.00 och beräknas vara klart kl 18.00. Sätilas fiberpar kommer att svetsas först så förhoppningsvis har Sätila signal igen vid 12-tiden. […]

Extra Kapitalinsats

Några av våra medlemmar har reagerat på att vi nu verkställer det beslut som föreningens årsmöte tog i slutet på april. Det har vi full förståelse för men vi behöver ta in 500 kr per månad i extra kapitalinsats. Föreningen fick mandat att ta in ytterligare 6000 kr i kapitalinsats! Vi hoppas dock och arbetar […]

Protokoll från årsmötet 2019

Nu finns protokollet från årsmötet 2019 klart, se länk nedan Protokoll Årsmöte Sätila Fiber 20190427. Den nya styrelsen arbetar nu med att försöka lösa den ekonomiska situationen som uppkommit. Bland annat har ett flertal fakturor för abonnemang inte kommit fram till abonnenten då vi tidigare oftast har kommunicerat via mail och nu utgår det brevfakturor […]

Årsredovisning för 2018

Nu finns årsredovisning med mera tillgänglig på hemsidan för 2018 års resultat. Antingen genom menyn stadgar -> årsmöte 2019 eller via direktlänk: http://www.satilafiber.se/arsmote-2016/arsmote-2019/

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Sätila Fiber Ekonomisk Förening (org 769626-8072) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 27 april 2019 kl. 11:00 på Lygnevi. Stadgeenliga ärenden Årsredovisning för 2018 kommer före mötet att finnas på, www.satilafiber.se. Vill du få den per post, skicka en förfrågan till kassör, gb.brunander@telia.com • Kom i god tid för avprickning […]