Årsredovisning 2016 kompletterad

Någon noterade helt rätt att resultaträkning och balansräkning inte var infogade i årsredovisningen. Detta är nu kompletterat. Läs mer här.