Information

Utlämningstider av boxar

Ändring av utlämningstid tillfälle 1, 19 september 19:00-21:00

Då det visat sig att pensionärsföreningen har träff i samma lokaler som vi tänkt nyttja för att lämna ut er utrustning, behöver vi flytta tiden för tillfälle 1 till något senare på kvällen, för att undvika trafikkaos.

Ny starttid för utlämning av utrustning är därför 19:00 (onsdagen 19:e september).

I övrigt gäller tidigare information enligt nedan.

Utlämning av boxar

Utlämning av mediaomvandlare (router), TV-box (för de som valt alt. 1 i tjänsteavtalet), samt naturligtvis också instruktioner om hur du installerar din utrustning kommer ske enligt nedan schema:

PLATS: BJÖRLANDAVÄGEN 11, SÄTILA

  • Tillfälle 1: Onsdagen den 19:e september klockan 19:00-21:00
  • Tillfälle 2: Lördagen den 22:a september klockan 11:00-15:00

Det är viktigt att boxarna kommer ut så fort som möjligt till alla berörda. Hjälp varandra, grannar och bekanta!

Om ni absolut inte kan hämta era boxar vid något av dessa tillfällen – kontakta Eva Lindblad (0737-082341) eller Thomas Jönsson (0725-562996).

Vi hoppas givetvis att allt ska fungera när du nu ska installera din utrustning, men om något fel/problem uppstår ber vi dig felanmäla via e-postadress uppstart@satilafiber.se så kommer vi att hjälpa dig så snart vi hinner.

OBS! Avgörande för att detta ska fungera och du ska få hämta ut din utrustning är nedan faktorer:

  • Fasadboxen är monterad
  • Slangen är nedgrävd på den egna tomten
  • Svetsning av fiber är genomförd
  • Du har betalt full insats
  • Du har skickat in ditt tjänsteavtal i tid

Hälsningar från Styrelsen
Sätila Fiber Ekonomisk Förening