Information

Uppdatering kring driftstart

Uppdatering kring driftstart

När vi nu startat upptändningen av Flohult, Almered samt Fjäråsvägen kan vi se att det mesta har fungerat relativt smärtfritt. Ett trettiotal hushåll har hittills rapporterat in bekymmer med antingen att nätet varit felkopplat (de fick grannens adress) eller att det inte fungerat alls (röd lampa har lyst). I vissa fall har problemet berott på felkopplingar, men i de allra flesta fallen på att nätet har varit felkopplat eller inte riktigt färdigställt i Nodhuset.

Överlag tycker vi att starten har fungerat så väl som det kan tänkas göra och felen som noterats felsöks och åtgärdas löpande så snart det bara hinns. Vissa av er medlemmar är väldigt förstående, andra mindre. Det är så det är att driva ett projekt av denna storlek. Vi i styrelsen vill dock påpeka att vi återigen gör allt detta på fritiden för att vi alla ska kunna njuta av en väl fungerande uppkoppling, så om ni kan tänka er för en eller två gånger innan ni blir irriterade på oss så blir vi som driver det lite gladare och roligare att diskutera med.

Framtiden ser hyfsat ljus ut, då vi tror att vi ska kunna bli klara med blåsning och svetsning före året är slut, det är i varje fall målet just nu. I bästa fall innebär det att vi kan ha klart och uppkopplat de flesta hushåll innan nyår, men som tidigare kan vi inte lova något. Har du behov av en fungerande internetuppkoppling rekommenderar vi att du inte säger upp dina nuvarande lösningar för det kan bli driftstartsproblem i övriga områden också.

Tidplan just nu:

 • 1:a driftstart (september)
  • Fjäråsnoden (klar)
  • Halva Sätilanoden (klar)
 • 2:a driftstart (preliminärt slutet av oktober/början av november)
  • Resterande halva av Sätilanoden
 • 3:e driftstart (preliminärt slutet av november/början av december)
  • Hultanoden
 • 4:e driftstart (preliminärt slutet av december)
  • Björlandanoden

Vi saknar fortfarande ganska många tjänsteavtal och de som inte har skickat in dessa kommer heller inte att bli uppkopplade när respektive nod kopplas upp, utan vi får ta uppsamlingsstarter i efterhand för er. Det saknas cirka 200 avtal till dags datum.

Vissa av er medlemmar kommer att få tilläggsavgifter. Detta är avgifter som föreningen debiteras från projektören/installatören och de beror till största del på följande orsaker:

 • Medlem var inte klar med sin egen installation när blåsning/svetsning var planerat
 • Medlem har installerat fasadbox på insidan av huset

I installationsmaterialet var det tydligt angett att fasadboxen ska sitta på utsidan. I de fall som medlemmen ändå har valt att göra på annat sätt, ingår det inte i det fasta pris föreningen har upphandlat och därmed tillkommer en avgift som föreningen får stå för. Styrelsen har därför beslutat att föra denna avgift vidare till respektive medlem, då det inte känns rättvist att alla ska dela på kostnaden för specialinstallationer.

När det gäller grävning/installation av fasadbox som ej gjorts i tid, har påminnelser kring detta gått ut många gånger, så där har det funnits möjligheter att lösa detta.

Vi hoppas att alla har förståelse för detta. Kostnaderna i båda fallen ovan är rimliga, mellan 500-1000kr i normalfallet.

Ekonomiskt inväntar vi fortfarande bidragsdelen, vilket gör att vi har kort om pengar i kassan just nu. Vi diskuterar med kommunen om att få ytterligare borgen, så att vi kan ta större lån, men det ser i dagsläget ut som att vi kommer att behöva nyttja mer utav de 24 000kr vi har mandat för, än vad vi har gjort hittills. Än så länge har ni medlemmar betalat in 21 000kr. Men vi återkommer om/när det blir aktuellt med detta, vi vill bara flagga för att ekonomin inte går precis så bra som vi hade önskat. Att vi skulle behöva gå över 24 000kr totalt tror vi inte är aktuellt i dagsläget.

Det är därför bra att ni som får påminnelser om att betala in avgifter gör detta skyndsamt, så att kassan räcker längre. Just nu saknar vi fortfarande ett par hundra tusen kronor från medlemmarna.

Hälsningar från Styrelsen
Sätila Fiber Ekonomisk Förening