Okategoriserade

Servicenivå under projektfasen

På förekommen anledning vill vi informera om att vi fortfarande är i projektfas där Styrelse med projektledning aktiverar nätet i omgångar, hanterar löpande de felaktigheter som alltid upptäcks vid en uppstart och arbetar för att alla så snabbt det bara går skall få ett fungerande nät. Så långt har det fungerat tämligen väl för de flesta.

Under denna fas aktiveras inget serviceavtal. Risken för en serviceleverantör att leverera service under en projektfas är mycket hög, och det speglar sig på kostnaden för att täcka denna risk. I regel åtar sig ingen serviceleverantör ett serviceavtal alls under projektfas på grund av detta. Vidare skulle detta kräva ytterligare arbete med avtalsskrivning som blir dubbleras och det tarvar en hel del tid.

Under projektfasen är det normalt att projektet hanterar incidenter själva, efter bästa förmåga. Så är även fallet för oss.

Med Vänliga Hälsningar
Sätila-Fiber Styrelse