Okategoriserade

Protokoll från årsmötet 2019

Nu finns protokollet från årsmötet 2019 klart, se länk nedan
Protokoll Årsmöte Sätila Fiber 20190427.

Den nya styrelsen arbetar nu med att försöka lösa den ekonomiska situationen som uppkommit.

Bland annat har ett flertal fakturor för abonnemang inte kommit fram till abonnenten då vi tidigare oftast har kommunicerat via mail och nu utgår det brevfakturor tills man själv ändrar det på ”mina sidor” i Fiberekonomi.

Fiberekonomi har i sina rutiner att faktureringen för en ny period utgår ca två månader innan perioden börjar och skall vara betald en månad innan perioden börjar. Det innebär att fakturan för kvartal 3 kommer att skickas om ca en vecka och fakturan för kvartal 4 skickas i början på augusti. Sedan ligger vi i fas.

Vi kommer även att begära in utökat insatskapital med 500 kr per månad från och med faktureringen av kvartal 4. Vi hoppas dock att vi inte kommer att behöva ta in upp till 27 000 kr i insats utan att vi hittar en annan lösning.

Anne-May Engdahl
Ordförande