Årsmöte 2017

Här finner du information om Årsmötet 2017.

Datum och Plats: 22 April kl. 11 på Lygnevi

Skriftlig kallelse skickas ut enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan mötet.

Efter mötet kommer Net At Once att närvara för att svara på frågor.

Här hittar du kallelse med dagordning.

Här hittar du Årsredovisning 2016.