Extrastämma 2017

Den 25:e november 2017 hölls en extrastämma där Sätila Fibers medlemmar röstade igenom en höjning av insatsens maxbelopp. Från 20 000kr till 24 000kr. Protokollet hittar du via denna länk.