Författararkiv: admin

Tredje nodhuset på plats!

reningens tredje nodhus sätts nu i Björlanda. Sedan tidigare har vi satt ett vid Svansjökulle och Trolk, som gräver ned el åt Ellevio, har satt ett till oss i Hulta. Ytterligare en nod skall placeras i tätorten. Det är från något av dessa nodhus som det blåses ett fiberpar till varje medlem. Först när vi vet hur slangarna går från nodhuset, via ett antal kopplingsskåp, till respektive medlem, kan ByNet räkna ut blåsschemat och blåsning av fiberkablar kan starta. Det innebär att fiberpaketen är stora närmast ett nodhus för att bli tunnare längre ut i nätverket. Dessutom skall nodhusen anslutas med varandra så att hela fibernätverket hänger ihop.
Trots att vi snart har satt tre nodhus har vi ändå många luckor i nätverket. Dels väntar vi fortfarande på tillstånd från Trafikverket att gå längs med och under vägarna runt Sätila. Vi samförlägger med Trolk för cirka en tredjedel av nätverket. Men Trolk gräver inte fram till varje medlem eftersom några elserviser redan är nedgrävda. Vi kommer själva gräva dessa områden men vill avvakta tills Trolk är helt klara i området.
Vi samförlägger också med kommunens överföringsledning, t.ex. under Storån, och får därför anpassa oss efter deras tidplan. Under tiden försöker Link-to-Link blåsa fiber där det går och framförallt in till de medlemmar som har grävt ned sin slang och monterat fastighetskitet. Men även här krävs det att alla i ett område har gjort det så de kan göra klart i ett kopplingsskåp.
Ni får gärna hjälpa era grannar att få klart sin installation!

Statusuppdatering

Hej!

Här kommer en statusuppdatering för Sätila Fiber. Innehåll:

  • Projektuppdatering
  • Grävningsstatus
  • Överblivet skräp
  • Uppdaterad kalkyl

Projektuppdatering

Vi har avslutat den mesta grävningen kring områdena:

  • Flohult
  • Almered
  • Håvet

Här har grävningen löpt på utan större bekymmer och gått hyfsat snabbt och smidigt. Det finns vissa delar kvar som vi lämnar till senare (av diverse anledningar), men det mesta arbetet är slutfört.

Hultavägen

Även längs med Hultavägen, där Ellevio har grävt ner el och vi har valt att samförlägga med dem, är de största arbetet klart. De bitar som Ellevio ej grävt, kommer att påbörjas inom kort av våra egna grävlag.

Strömma (mellan Sätila och Björlanda)

Detta område kommer påbörjas ”när som helst” av Ellevio, som kommer gräva ner största delen tillsammans med elen. Möjligen kommer föreningen behöva köra mindre efterarbeten när Ellevio är klara, men det tar vi i uppsamlingsfasen senare i så fall.

Björlanda

Från Håvet fram till 156:an är i princip klart, men på sidan av vägen ”mot Sätila” är markavtalen ännu ej klara.

Så fort dessa avtal är på plats, kommer grävning kunna påbörjas. Bitarna mot Hyssna/Härsjön kommer påbörjas inom kort, detsamma gäller för bitarna mot Kärra. Vi kikar på möjliga vägar för att knyta ihop de delar som vi ännu ej fått markavtal för, men har inga riktigt bra alternativ i dagsläget.

Fjäråsvägen

Denna sträcka har varit bekymmersam för oss. Det är nästintill endast berg och stora stenar i backen, vilket gjort att kalkylen för detta område blivit mycket dyrare än beräknat. Området är i stort klart, men den längsgående dragningen från ”S”-kurvorna ner mot anstalten är kvar att göra och kommer att färdigställas här i höst. Det är även små efterarbeten kvar (vägar som behöver rättas till litegrand, mm) som vi tar i samband med detta.

Sätila tätort

Eftersom vi nu börjar bli klara utanför tätorten, återstår för oss att ta ett helhetsgrepp över centrum och avsluta projektet i sin helhet. Tyvärr har våra projektledare fullt upp med att avsluta delarna utanför tätorten. Detta betyder att vi inte kommit riktigt så långt med planeringen innanför som vi hade velat. Vi kommer fokusera på att ta oss ikapp med planeringen här, samtidigt som vi driver delen utanför tätorten parallellt. Målet är att vara klara med allt innan nästa sommar.

Överblivet skräp

Där vi har varit och grävt, blir det kvar en del skräp över som behöver tas om hand. Föreningen kan givetvis beställa detta arbete från vår gräventreprenör, men vi i styrelsen ser hellre att vi medlemmar hjälps åt med detta, för att minska kostnaderna. Kan ni själva, eller tillsammans, städa upp skräp som blir över efter grävarna? Några har redan varit igång och kört många lass med skräp, men det finns mer att göra. T.ex. ute i Ramhulta finns det lite större delar som först behöver monteras isär för att sedan köras till tippen. Frivilliga får gärna anmäla sig till entreprenad@satilafiber.se så fort det går. Detta kommer även behövas hjälp med löpande till dess att projektet är färdigställt.

Uppdaterad kalkyl

23:e april 2015 gav årsstämman i Sätila Fiber ekonomisk förening styrelsen i mandat att fortsätta driva fiberprojektet, under förutsättning att det inte kostade mer än 18 000kr per medlem i insats. Vid tillfället för årsstämman var det cirka 430 medlemmar som skrivit avtal om fiberanslutning och vi hade då runt 13 mil med ledning som skulle plöjas ner. Grävning/plöjning förväntades då kosta cirka 55kr per meter innan bidrag och vi skulle nå 18 000kr vid ungefär 550 medlemmar.

Detta är förutsättningarna som vi i styrelsen hittills har arbetat efter. Nu när vi har grävt stora delar (men ändå har en del kvar) har vi för första gången sedan dess kunnat göra en bättre uppskattning på totalkostnaden. Märk väl att det fortsatt är svårt att göra bedömningar av de delar som vi ännu ej färdigställt, varför vi fortsatt är väldigt försiktiga med att säga några exakta summor.

Oavsett, det vi kan se är att grävningen ut mot Fjärås kostat betydligt mer än förväntat. Vi ligger på en snittkostnad på över 100 kr per meter i dagsläget och det har tillkommit cirka 3 mil ledning samtidigt som medlemsantalet ökat mycket. Kort kan sägas att kalkylen som gjordes 2015 inte är helt aktuell längre.

Vi saknar fortfarande en del data för att kunna göra en exakt kalkyl men de prognoser vi gör visar på att projektet troligen kommer att bli något dyrare än förväntat, trots det stora medlemsantalet. Därför vill vi flagga nu för att det finns risk att vi kommer behöva sätta in en extra stämma under senhösten/tidig vinter för att diskutera detta med er medlemmar.

Våra nuvarande prognoser på totalkostnad (inklusive bidrag) pendlar mellan strax över 18 000 kr till strax under 22 000kr och vi tror att det är ungefär det spannet som är aktuellt.

Den största anledningen till merkostnaden är att det blivit mycket dyrare att gräva än projekterat, men också att projektet blivit mer utspritt över bygden.

Styrelsen kommer fortsätta räkna på projektet under september månad, för att se om vi kan ge en klarare bild av totalkostnaden, men vi vill ändå flagga redan nu för att vi är något osäkra på exakt summa vi landar på, när allt är klart. Mer information kring detta kommer senare.

Vänliga hälsningar,

Fiberstyrelsen

 

 

Windows Product Key
Micosoft Office Product Key
Windows Server Product Key
Antivirus Product Key
Windows 7 key
Antivirus Key
Windows Server key
Microsoft Office Product Key
Windows OS Product Key
Windows 7 product key
Windows 8 product key
Windows 10 product key
Office 2016 Key
Office 2010 Key
Office 2013 Key
Windows 7 Professional key
Windows 7 Home Premium product key
Windows 7 Ultimate key
Windows 10 Education key
Windows 10 Enterprise product key
Windows 10 Home key
Microsoft Outlook 2016 key
Office Home Business 2016 key
Microsoft Office Standard 2013 key
Office Home Business 2013 key
Microsoft Visio Premium 2010 key
Microsoft Visio Professional 2010 key
Microsoft Visio Standard 2010 key
Windows Storage Server 2016 Standard Key
Windows Storage Server 2016 Workgroup Key
Windows Server 2016 Standard Key
Windows Server 2016 Datacenter Key
Norton Internet Security 2013 Key
Norton 360 Key
Norton AntiVirus 2013 product Key
Norton 360 Version 7.0 product Key
Windows 7 Home Basic Upgrade product key
Windows 7 Home Premium Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Professional to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic product Key
Windows 7 Enterprise product Key
Office Visio Professional 2007 product Key
Office Visio Standard 2007 product Key
Microsoft Visio Premium 2010 product Key

Nu finns årsmötesprotokollet på hemsidan!

Här hittar du information om Årsmötet 2017, 22 April, på Lygnevi.

 

Windows Product Key
Micosoft Office Product Key
Windows Server Product Key
Antivirus Product Key
Windows 7 key
Antivirus Key
Windows Server key
Microsoft Office Product Key
Windows OS Product Key
Windows 7 product key
Windows 8 product key
Windows 10 product key
Office 2016 Key
Office 2010 Key
Office 2013 Key
Windows 7 Professional key
Windows 7 Home Premium product key
Windows 7 Ultimate key
Windows 10 Education key
Windows 10 Enterprise product key
Windows 10 Home key
Microsoft Outlook 2016 key
Office Home Business 2016 key
Microsoft Office Standard 2013 key
Office Home Business 2013 key
Microsoft Visio Premium 2010 key
Microsoft Visio Professional 2010 key
Microsoft Visio Standard 2010 key
Windows Storage Server 2016 Standard Key
Windows Storage Server 2016 Workgroup Key
Windows Server 2016 Standard Key
Windows Server 2016 Datacenter Key
Norton Internet Security 2013 Key
Norton 360 Key
Norton AntiVirus 2013 product Key
Norton 360 Version 7.0 product Key
Windows 7 Home Basic Upgrade product key
Windows 7 Home Premium Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Professional to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic product Key
Windows 7 Enterprise product Key
Office Visio Professional 2007 product Key
Office Visio Standard 2007 product Key
Microsoft Visio Premium 2010 product Key

Fastighetskit / slang och viktiga påminnelser

Sista tillfälle för att hämta kit och slang innan semesterperioden är på Onsdag 14 Juni kl. 17-20.

Alla ska hämta ut sina fastighetskit, även om ni inte kan gräva från tomtgräns till hus ännu.
Notera att vi planerar att göra om dragningen i centrum och därför kan ni inte lite på hur det ser ut på fiberkartan just nu.

Försenade inbetalningar
De som ännu inte betalt in sista inbetalningen på 5800 SEK måste göra det nu. Annars måste vi börja ta lån på banken för att betala för grävningen.

Andra saker att tänka på

  • När vårt grävlag eller Trolk närmar sig med grävmaskiner skall man sätta ut en skylt var man vill att de släpper slangen (om de har möjlighet) och hur många meter extra slang man behöver.
  • Behöver någon extra lång fibersvans för att man vill placera innerboxen en bit från där fasadboxen sitter, kan man hämta ut det på samma utlämningsställe som fastighetskit. Obs. Vi kommer att ta ut mindre avgift för dessa.
Windows Product Key
Micosoft Office Product Key
Windows Server Product Key
Antivirus Product Key
Windows 7 key
Antivirus Key
Windows Server key
Microsoft Office Product Key
Windows OS Product Key
Windows 7 product key
Windows 8 product key
Windows 10 product key
Office 2016 Key
Office 2010 Key
Office 2013 Key
Windows 7 Professional key
Windows 7 Home Premium product key
Windows 7 Ultimate key
Windows 10 Education key
Windows 10 Enterprise product key
Windows 10 Home key
Microsoft Outlook 2016 key
Office Home Business 2016 key
Microsoft Office Standard 2013 key
Office Home Business 2013 key
Microsoft Visio Premium 2010 key
Microsoft Visio Professional 2010 key
Microsoft Visio Standard 2010 key
Windows Storage Server 2016 Standard Key
Windows Storage Server 2016 Workgroup Key
Windows Server 2016 Standard Key
Windows Server 2016 Datacenter Key
Norton Internet Security 2013 Key
Norton 360 Key
Norton AntiVirus 2013 product Key
Norton 360 Version 7.0 product Key
Windows 7 Home Basic Upgrade product key
Windows 7 Home Premium Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Professional Upgrade product Key
Windows 7 Home Premium to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Professional to Ultimate Upgrade product Key
Windows 7 Home Basic product Key
Windows 7 Enterprise product Key
Office Visio Professional 2007 product Key
Office Visio Standard 2007 product Key
Microsoft Visio Premium 2010 product Key

Du är ett knapptryck från att underlätta mycket för oss!

Du är ett knapptryck från att bekräfta att dit kit är installerat – vi behöver din information!

Du har fått ett mejl med rubriken ”Sätila Fiber: Som medlem behöver du bekräfta dininstallation av fastighetskit”.

Läs mejlet följ instruktionen om vad du ska göra för att bekräfta att du är färdig för blåsning! Detta gäller alla som har fastighet i områden där föreningen har grävt.

Som medlem behöver du bekräfta din installation av fastighetskit för att vi ska kunna veta när vi kan börja blåsa fiber ut till husen. Detta är jätteviktigt eftersom blåsningen är en trång sektor i projektet

Utlämning av fastighetskit och slang 10 Juni kl. 10-13

Nästa tillfälle för utlämning av fastighetskit och slang kommer vara Lördag 10 Juni, i samband med Sätila Centrum-dagen.  Några av oss kommer vara på torget kl. 10-14 och så gott vi kan även ha utlämning av fastighetskit kl. 10-13 på Björlandavägen 11.

Samtliga fastigheter, även de som bor i Sätila Tätort och inte kan hämta ut slang än (detaljprojektering ej klar), behöver börja hämta ut sina fastighetskit. Det finns fortfarande ca 400 medlemmar som inte hämtat ut sina fastighetskit.

Omlokalisering av grävning från där maskiner behöver köra på asfalt

Vi har pausat grävning som sker på platser där maskinerna behöver köra på asfalt. Det beror på att det nu ibland är för varmt för att asfalten ska tåla de tunga maskinerna. Vi har då beslutat att gräva utefter grusvägar, på fält, o.s.v. och återkomma till Fjäråsvägen i höst för att få en så effektiv grävning som möjligt. Grävningen utmed Fjäråsvägen kommer upptas efter sommaren då vädret blir ”stabilt svalare”.

 

hospitalitybenefitsinc
proregdomains
willowridgegolf
pugongyi
spoonconcept
genentechelectricwheel
servalbuild
marketingangelslondon
tamarakubias
ntagiantas
algrissinodubai
sinaranvn
heroninvestmentproperties
banmuaonline
condolabs
referralcodes
mgvinvest
kidkicko
buyseotool
alrehmanninfo
sspgroup
steelsarma
mj
firstpointhotels
advbpr
photogrower
rod
mj
nubishealth
aspiwa
theobba
cleaningforyour
starvinmarvin1
keihinmanekin
uabici
trudevice16
euodia
datisgroningen
nautilusfestas
omheiningenbouveloo
pondco
qbshoponline
gshockkaitorisenka.webfree
nandinifashion
deporte
fitnessgenesis
next.cemla
btgas
illbeoutdoors
robotica.hsamaritano
knowledgetransafrica
eliteelectronics
dcampedup
prexisionet
ustazharrytravel
hostelseoulkorea
kartadvisor
wisetradingtech
hospitalitybenefitsinc
arsenaldelhi
styron
ecoservice2000
scubacrew
shcvietnam
ucangrowcon
kostya
keycorpltd
seanicsounds
iviet
hosseinabyaran
nickmakinson
trafficlinesinc
chicclinics
streampumps
arsenaldelhi
akirahonda
fasoafrica
lifemeals
newsletter
galrtf
meredithandholly
designlivingrd
floridana364
lungspecialist
azlannoor
yorkagriculturalsociety
itsco
electrontubes
henghe
micicoaching
ratishnair
wifisee
studiodentisticosansepolcro
uniquevenuesofgreatbritain
madata
bloggerat30
thetwindoula
rweducationgroup
skasktsbuindonesia
ucoslog
wikitraderreviews
bh.bhaz
bem.petra
uesi.aesbiz
yinyueke
nbbc
compagniedudroit
compagniedudroit
homesandbenefits
ortel
notariat
basaktan
londonxiaojie
aite
venturaja
fotoids
job.icivil
hardikavira
ishuangchuang
fastisahacker
dudulluturkuaz
theendurancegroup
flajzar
angermodels
ladylili
goldbone
mntc
cleantouchinc
erikrudy
wiit
cceatlanta
mtsys
webdirectoryphil
dekreij
roboakademia
dekreij
modajproitsolutions
brainfit
globalcp
evenesairporthotel
tedoulifa.ijabsah.nolpitu
beta.preprod.coachclub
eler
lexcelpartners