Blåsning & Uppstart

Hur går det till att blåsa fiber?

När nätet installeras så förläggs först fiberslangen i grävschakt längs med hela den planerade sträckningen. Vid punkter där nätet delar sig i flera ’grenar’ sätts ett kopplingsskåp ut där fibern går upp och grenar ut sig. Sådana skåp sätts även för att dela upp slangen i kortare sträckor för att det tekniskt ska vara möjligt att blåsa i fiberkabeln. När hela slangen är förlagd används en speciell utrustning bestående av en tryckluftskompressor som blåser fiberkabeln genom slangen fram till nästa skåp. Detta upprepas tills fiberkabel har blivit inblåst i hela nätet. En video som visar detta finns här: https://youtu.be/SAa2kx4Yicw

Måste hela Sätila Fiber starta upp samtidigt?

Driftstart kommer att ske samtidigt när kommunikationsoperatören startar upp den aktiva utrustningen i nätet. Detta kommer förmodligen att ske när samtliga fiberkablar är förlagda och anslutna.