Frågor & Svar

Här hittar du svar på frågor som vi ofta får från medlemmar. Vi försöker täcka in de vanligaste frågorna. Om du har förslag på fler frågor som borde vara med, kontakta gärna styrelsen! Medlemskap & Anslutningar Kostnad Tidplan Grävning / Kanalisering Installation  Blåsning & Uppstart Tjänsteutbud och –avtal