Kostnad

Garanterar styrelsen att det inte kommer att kosta mer än 18 000 kr?

Styrelsen har fått mandat från föreningens medlemmar på årsmötet 2014 att projektet som mest får kosta 18 000 kr. För att projektet ska få lov att bli dyrare än så, måste medlemmarna godkänna en ny maxkostnad på en extrainkallad stämma. Vi har idag inga indikationer på att projektet skulle kosta så mycket som 18 000 kr.

Vi i styrelsen arbetar för att göra den slutliga siffran lägre och du kan själv påverka priset genom att både övertala dina grannar om att gå med samt att erbjuda din hjälp till projektet.

Du kan läsa om kostnadsprognosen på denna sida: Vad kostar det?

När ska pengarna betalas in?

Information finns på denna sida.

Hur mycket dyrare blir det att ansluta sig i efterhand?

Styrelsens uppskattning är att det kommer vara minst dubbelt så dyrt att ansluta sig efter projektet jämfört med om man är med från start. Delvis på grund av att länsstyrelsen inte ger bidrag för anslutningar efter projektets slutförande, men också för att administrativa kostnader tillkommer för att skapa en ny anslutning som inte fanns projekterad från början.

Mer information finns här.

Vad händer om man anmält intresse och ej betalt in medlemsavgift eller insats?

Som medlem i Sätila Fiber Ekonomisk Förening har man förbundit sig att betala föreningens årsavgift (200:- for 2015 och 300:- för år 2016) samt delta ekonomiskt i föreningen i form av insatsen, se stadgarna paragraf 6. Om man inte betalar årsavgift eller insats trots upprepade påminnelser bryter man alltså mot stadgarna och blir därmed utesluten ur föreningen. Endast de som är upptagna som medlemmar i föreningen, har skrivit på medlemsavtal samt betalat in årsavgift samt medlemsinsats när projekteringen avslutas kommer bli anslutna till föreningens fibernät.