Vad kostar det att bli medlem?

Vad kostar det att bli medlem?

Styrelsen har fått mandat från föreningens medlemmar på årsmötet 2014 att projektet som mest får kosta 18 000 kr (inklusive bidrag). För att projektet ska få lov att bli dyrare än så, måste medlemmarna godkänna en ny maxkostnad på en extrainkallad stämma. Det är mycket svårt att uppskatta totalkostnad för projektet då det beror mycket på hur förutsättningarna för kanalisering ser ut i de olika områdena – hur svårt och dyrt är det att gräva? Detta beror t.ex. på hur mycket berg som finns, hur mycket tryckningar under vägar som behöver göras och hur mycket vi kan samförlägga med andra pågående grävningsprojekt.

Styrelsen arbetar för att ta kostnadseffektiva beslut i varje steg av projektet. Du kan själv påverka kostnaden genom att erbjuda din hjälp som t.ex. områdesrepresentant.

Du kan läsa om kostnadsprognosen på denna sida: kostnadsprognos?

När ska pengarna betalas in?

Information finns på denna sida.

Hur mycket dyrare blir det att ansluta sig i efterhand?

Styrelsens uppskattning är att det kommer vara minst dubbelt så dyrt att ansluta sig efter projektet jämfört med om man är med från start. Delvis på grund av att länsstyrelsen inte ger bidrag för anslutningar efter projektets slutförande, men också för att administrativa kostnader tillkommer för att skapa en ny anslutning som inte fanns projekterad från början.

Mer information finns här.

Vad händer om man anmält intresse och ej betalt in medlemsavgift eller insats?

Som medlem i Sätila Fiber Ekonomisk Förening har man förbundit sig att betala föreningens årsavgift (200:- for 2015, 300:- för år 2016 och 300:- för 2017) samt delta ekonomiskt i föreningen i form av insatsen, se stadgarna paragraf 6. Om man inte betalar årsavgift eller insats trots upprepade påminnelser bryter man alltså mot stadgarna och blir därmed utesluten ur föreningen. Endast de som är upptagna som medlemmar i föreningen, har skrivit på medlemsavtal samt betalat in årsavgift samt medlemsinsats när projekteringen avslutas kommer bli anslutna till föreningens fibernät.