Anslutningsavtal

Du som är medlem i Sätila Fiber har fått ett anslutningsavtal i två exemplar hemskickat med posten. Avtalet reglerar enligt vilka villkor som du kan ansluta en fastighet till föreningens blivande fibernät. För att snabba på projektet vill vi i styrelsen be dig att fylla i och skicka in  båda avtalen så fort som möjligt, så att vi kan skriva under och returnera ditt exemplar till dig. Ju mindre tid styrelsen behöver lägga på att samla in avtalen, desto snabbare blir allt klart.

Du kan även läsa avtalet i sin helhet här på webben genom att klicka här.

Underskrivna avtal returneras till följande adress:

Sätila Fiber
Björlandavägen 11
511 69  Sätila