Överlåtelse av anslutning

För dig som vill överta en annan medlems anslutning/avtal, har vi tagit fram ett överlåtelseavtal som ni kan använda er av. Normalt är att anslutningen ”följer med” via fastighetsköpet, utan extra avgifter för själva anslutningen, men det är helt upp till köpare och säljare att bestämma detta sinsemellan. Överlåtelseavtal hittar du här

Fiberföreningen vill även ha in en ny medlemsansökan från dig som köpare, samt en kopia på ett överlåtelseavtal där säljaren överlåter sin anslutning/andel i föreningen till dig som köpare.

Som köpare skall du också välja vilket abonnemang du vill ha, se mer under fliken ”Tjänsteutbud”.

Vid byte av typ av abonnemang vid ägarbyte är vi tvungna att ta 500 kr i engångsbelopp för administrationen.

Medlemsavgift och övriga kostnader kopplade till bytet faktureras vid första abonnemangs fakturan.