Vad får man?

Du blir delägare

Du blir delägare i dagens absolut mest drift- och framtidssäkra kommunikationsväg – ett fibernät. Det kommer inte att bli omodernt inom en överskådlig framtid.

Garanterad kapacitet

Till skillnad från 3G- och 4G-lösningar så spelar det ingen roll hur mycket kapacitet av fibernätet dina grannar utnyttjar – din anslutnings kapacitet är garanterad.

Driftssäker anslutning

En enda anslutning till fastigheten, som hanterar datakommunikationen, TV och telefoni. Ledningen ligger nedgrävd i marken, skyddad från både väder och vind. Då signalerna utgörs av ljus och inte av elektricitet påverkas de heller inte av åska. Det finns ingen risk för sämre mottagning på grund av dålig täckning.

Stor valfrihet

Stor valfrihet med ett öppet nät. Ett öppet nät betyder fler tjänsteleverantörer och en sund konkurrens, som gagnar slutkunden. Detta ger lägre priser och större utbud. På denna sidan kan du läsa om exempel på tjänster och leverantörer.

Stödjer den lokala utvecklingen

Sist, men inte minst: Du bidrar till att utveckla landsbygden där du bor, till att göra den mer attraktiv för andra människor att bosätta sig i, och att förenkla för företag att etablera sig här.

cropped-tulpaner