Vad kostar det?

Anslutningskostnad

Normalt räknas att ju fler som är intresserade inom området, desto billigare blir det per anslutning. Insatsen betalas normalt i flera steg och Sätila Fiberförening kommer hjälpa dig som medlem med att få låna från banken om det skulle behövas.

Faktorer som påverkar kostnad per anslutning

Det finns flera faktorer som påverkar projektets kostnader:

  • Kostnad för olika arbetsmoment, till exempel grävning, schaktning, kabeldragning och installation av hårdvara
  • Kostnad för material
  • Hur väl vi lyckats uppskatta vilka arbetsmoment som krävs för att nå ut till alla anslutningar
  • Hur många ytterligare hushåll som anmäler sig och vart de är placerade
  • Hur stor andel av projektkostnaden som berör tätorten Sätila (ej bidragsberättigande)

Projektets kostnader fördelas solidariskt mellan medlemmarna.

Uppskattad kostnad per anslutning

Baserat på uppskattningen av den totala projektkostnaden kan vi uppskatta ungefär hur kostnaden per anslutning kommer se ut, vid olika antal medlemmar.

Betänk att upphandling och detaljprojektering inte är genomförd - den totala projektkostnaden kommer att ändras ju mer information som tillkommer.

graf

Undvik extra kostnader

Styrelsen har beslutat att sätta ett datum före grävningsstart som blir sista datum att anmäla sig för att undvika extra administrativa kostnader. Efter detta datum tillkommer en administrativ avgift på 3 000 kr. Datumet kommer beslutas och kommuniceras i god tid innan grävningsstart.

Efter att projektet stängs försvinner också möjligheten till bidrag från Länsstyrelsen, vilket gör att de som ansluter sig efter att projektet är avslutat får betala hela sin grävning och kanalisation själva. Detta kan beroende på vart du bor och vart närmaste anslutningsmöjlighet finns bli mycket dyrt.

Rot- och rutavdrag för fiber

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till rotavdrag. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, till exempel på gatan ger inte rätt till rotavdrag. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till rotavdrag men däremot till rutavdrag. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktions-grundande arbete respektive ej skattereduktionsgrundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

Rut avdrag IT-tjänster

De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla

  • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
  • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
  • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Kostnadsjämförelse mellan fiber och traditionell kopparanslutning

Här finns ett räkneexempel som jämför kostnader för tjänster via traditionell kopparanslutning och fiberanslutning.

Prisexemplet gäller 2014-10-30, från boxer.se/telia.se. Månadskostnad för fiber kommer från Ubbhults Fiberförening. Kostnad för fiberinstallation är baserad på uppskattad projektkostnad April 2015 samt en uppskattning på 600 medlemmar.

Bredband/Telefon/TV via kopparnät   Bredband/Telefon/TV via fiber
Innehåll Kostnad   Innehåll Kostnad
Telefon Bas 165 kr Fiberinstallation, engångs-kostnad 15 000 kr
Telia Bredband 8 Mbit/s 329 kr
TV Boxer Flex8 239 kr Fiber Bredband/TV/Telefon 350 kr
Totalt per månad 733 kr   Totalt per månad 350 kr
Totalt per år 8 796 kr   Totalt per år 4 200 kr
Du sparar med fiber:
Totalt per månad 383 kr
Totalt per år 4 596 kr
Återbetalningstid fiberinvestering 3 år och 3 månader

Här finner du ett räkneexempel du kan använda för att beräkna din egen kostnadsbesparing per månad.

När ska pengarna betalas in?

Den första inbetalningen (4 000 kr) gjordes 15:e september 2014, den andra 30:e november 2014 (3 000 kr) och den tredje 30:e oktober 2016 (5 000 kr). Datum för nästa inbetalning är inte ännu satt. Datum för de sista inbetalningarna styrs till största delen av hur/när fakturor inkommer till föreningen.

Kommentera