Fastighetskit / slang och viktiga påminnelser

Sista tillfälle för att hämta kit och slang innan semesterperioden är på Onsdag 14 Juni kl. 17-20. Alla ska hämta ut sina fastighetskit, även om ni inte kan gräva från tomtgräns till hus ännu. Notera att vi planerar att göra om dragningen i centrum och därför kan ni inte lite på hur det ser ut på […]

Du är ett knapptryck från att underlätta mycket för oss!

Du är ett knapptryck från att bekräfta att dit kit är installerat – vi behöver din information! Du har fått ett mejl med rubriken ”Sätila Fiber: Som medlem behöver du bekräfta dininstallation av fastighetskit”. Läs mejlet följ instruktionen om vad du ska göra för att bekräfta att du är färdig för blåsning! Detta gäller alla […]

Utlämning av fastighetskit och slang 10 Juni kl. 10-13

Nästa tillfälle för utlämning av fastighetskit och slang kommer vara Lördag 10 Juni, i samband med Sätila Centrum-dagen.  Några av oss kommer vara på torget kl. 10-14 och så gott vi kan även ha utlämning av fastighetskit kl. 10-13 på Björlandavägen 11. Samtliga fastigheter, även de som bor i Sätila Tätort och inte kan hämta […]

Omlokalisering av grävning från där maskiner behöver köra på asfalt

Vi har pausat grävning som sker på platser där maskinerna behöver köra på asfalt. Det beror på att det nu ibland är för varmt för att asfalten ska tåla de tunga maskinerna. Vi har då beslutat att gräva utefter grusvägar, på fält, o.s.v. och återkomma till Fjäråsvägen i höst för att få en så effektiv […]

Frågor om kabelskydd för slangen på fasaden

Vi har fått frågor om huruvida det är ett krav, alternativt lämpligt, att sätta upp ett kabelskydd för slangen som går upp på väggen till boxen som sitter på utsidan av huset. På sidan som handlar om installation kan du läsa om detta.

Årsredovisning 2016 kompletterad

Någon noterade helt rätt att resultaträkning och balansräkning inte var infogade i årsredovisningen. Detta är nu kompletterat. Läs mer här.

Årsmötet 2017

Nu finns kallelsen med dagordning för årsmöte 2017 elektroniskt tillgänglig här på hemsidan. Årsmötet är den 22 April kl. 11 på Lygnevi. Skriftlig kallelse skickas ut enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan mötet. Efter mötet kommer Net At Once att närvara för att svara på frågor.