Årsmötet 2017

Nu finns kallelsen med dagordning för årsmöte 2017 elektroniskt tillgänglig här på hemsidan.

Årsmötet är den 22 April kl. 11 på Lygnevi. Skriftlig kallelse skickas ut enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan mötet. Efter mötet kommer Net At Once att närvara för att svara på frågor.

Fastighetskit måste hämtas ut för Ramhulta/Årenäs/Fjärås

Viktig information till er i Ramhulta/Årenäs/Fjärås som inte hämtat ut fastighetskit

Det finns ca 40 fastigheter i området Ramhulta/Årenäs/Fjärås som inte hämtat ut sina fastighetskit på de 4 tillfällen som funnits för uthämtning. Det är viktigt att dessa fastigheter hämtar ut sina kit, så att inte blåsningen blir försenad. Vi vill därför uppmana er som inte hämtat ut fastighetskit att komma till Björlandavägen 11 på Lördag kl. 9-12.

För alla andra

För er som bor i andra områden så ber vi er att avvakta lite, då vi i nuläget inte har fler fastighetskit än för de fastigheter som är kvar i Ramhulta/Årenäs/Fjärås. Det kommer snart mer kit och då kommer det finnas fler tillfällen.

OBS!

För er där grävningen inte gått förbi er fastighet: Vänligen sätt ut en skylt vid tomtgränsen om hur lång slang ni vill att grävarna ska lämna till er. Då behöver ni bara hämta ut fastighetskit.

Vänliga hälsningar,
Fiberstyrelsen

Uppsamlingsheat: Hämtning av fastighetskit – Fjärås, Hulta, Almered!

Hej!

Har du inte hämtat ut ditt fastighetskit och eventuell extra slang ska du göra det på de två uppsamlingsheat som är denna veckan. Det gäller områdena:

 • ”Fjärås”
 • ”Hultavägen”
 • ”Almered”

Uppsamlingsheat på Björlandavägen 11 (gamla fabriken):

 • Torsdag 23/3 klockan 17:30-18:30
 • Lördag 25/3 klockan 09:00-12:00

OBS! För er där grävningen inte gått förbi er fastighet: Vänligen sätt ut en skylt vid tomtgränsen om hur lång slang ni vill att grävarna ska lämna till er.

Om du vill ha hjälp med hela eller delar av installationen, kan du kontakta ett av de företag som har erbjudit sina tjänster till föreningen:

 • LS Entreprenad
 • Link-to-link
 • PM Telekom
 • Ståhls Entreprenad

När du hämtar ut dit fastighetskit, kommer vi fråga dig om vilken fastighet det gäller, så se till att du skriver upp detta innan (om du inte kan det utantill!). Detsamma gäller om du hämtar åt grannen eller liknande – vi måste få fastighetsbeteckningarna från er för att kunna hålla våra register i fas.

Hälsningar Styrelsen

Fastighetskit ska hämtas ut för er som bor i Ramhulta / Fjärås, Hultavägen och Almered!

Hej!

Nu är det dags för er som bor i något av de områden som vi redan har grävt i, att hämta ut era fastighetskit och påbörja nedgrävningen av slang från tomtgränsen till din fasad (om den inte redan är utförd). Dessa områden är i dagsläget ”Fjärås”, ”Hultavägen” samt ”Almered”.

När du hämtar ut ditt fastighetskit kommer du få med en enkel instruktion kring hur du ska fästa kittet på fasaden samt hur det ska borras till insidan av huset. Viktigt att tänka på är att slangen ska förläggas på ett säkert djup (ca 30-50 cm ned).

Om du känner dig osäker, eller vill ha hjälp med delar av installationen (eller hela), kan du kontakta ett av de företag som har erbjudit sina tjänster till föreningen:

 • LS Entreprenad
 • Link-to-link
 • PM Telekom
 • Ståhls Entreprenad

Alla dessa företag är erfarna kring detta med nedgrävning av fiberslang samt installation av fastighetskit.

Vår förhoppning är att kunna påbörja blåsningen av fiber under maj månad, vilket betyder att ni behöver hämta ut dessa fastighetskit och gräva ner slangar etc. skyndsamt.

Du hämtar ditt fastighetskit på Björlandavägen 11 (gamla fabriken) någon av följande dagar/tider i veckan som kommer:

 • Tisdag 14/3 klockan 17:00-18:00
 • Onsdag 15/3 klockan 17:30-19:00
 • Torsdag 16/3 klockan 17:00-18:00

Behöver du slang eller slangkoppling, kommer även detta gå att hämta ut på samma tider och samma plats.

Har du ej möjlighet att komma på dessa tider, kommer vi ha ytterligare uppsamlingsheat lite senare, men vi uppskattar om så många som möjligt kan hämta sina kit denna veckan, för att minska ner administrationstiden för oss.

När du hämtar ut dit fastighetskit, kommer vi fråga dig om vilken fastighet det gäller, så se till att du skriver upp detta innan (om du inte kan det utantill!). Detsamma gäller om du hämtar åt grannen eller liknande – vi måste få fastighetsbeteckningarna från er för att kunna hålla våra register i fas, så skriv ner grannens fastighetsbeteckning innan du hämtar ut!

Information om Årsmöte 2017

Nu finns information om Årsmöte 2017 på hemsidan!

Datum och Plats: 22 April kl. 11 på Lygnevi

Skriftlig kallelse skickas ut enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan mötet.

Dagordning

Ordinarie Föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning) Revisionsberättelse
 8. Fastställa balans och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Ansvarfrihet för styrelsen
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna
 11. Beslut om medlemsavgifter för 2017
 12. Val av ordförande till styrelsen
 13. Val av styrelseledamöter och ersättare
 14. Val av revisorer och ersättare
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga ärenden
 17. Stämman avslutas

Information om samförläggningar – pågående arbete

Samförläggning med Ellevio

Trolk har 6 grävmaskiner igång men de arbetar på ett stort område. Den stora maskinen gräver upp mot Högalid (där vi sedan skall samförlägga med kommunen till Ubbhult). Offert för elanslutning av noden vid Hulta har kommit till styrelsen.

Samförläggning med Vattenfall

Det pågår just nu grävning vid Djupesik. Vattenfall skall endast gräva ca 250 m och vi lägger med en slang hela sträckan.

Samförläggning med Infratek

De har återkommit med detaljerad dragning i Torrås men grävnigen blir troligen först i maj.