Support

Här kommer vi att bygga upp en supportsida när projektet kommit längre med grävning och installation. Här kommer finnas möjlighet att lägga in supportärenden för de ärenden som leverantörer inte ska hantera, det vill säga ärenden som föreningen är ansvarig för.

Tills vidare kontaktar du i första dina områdesrepresentanter för frågor.